ภาษา และ วัฒนธรรม โดย... นิฟาริด

Title Created Date Hits
Singapore 4 19 April 2013 778
Singapore 3 19 April 2013 599
Singapore 2 19 April 2013 583
Singapore 1 19 April 2013 619
Thai-Malaysian 2 19 December 2012 733
เกร็ดภาษา ๔ 09 December 2012 786
คำขยาย ๒ 08 December 2012 779
เกร็ดภาษา ๓ 03 December 2012 825
เกร็ดภาษา ๒ 27 November 2012 762
นี่และนั่น 21 November 2012 841
๖ พันคน 15 November 2012 739
เกร็ดภาษา 15 November 2012 734
มี-ไม่มี 10 November 2012 774
ลักษณะนาม 10 November 2012 2108
การนับ 10 November 2012 841
Brunei 10 November 2012 696
Bahasa Malaysia 2 10 November 2012 1225
Bahasa Malaysia 1 10 November 2012 1021
Darussalam 10 November 2012 1181