ภาษา และ วัฒนธรรม โดย... นิฟาริด

Title Created Date Hits
Singapore 4 19 April 2013 669
Singapore 3 19 April 2013 514
Singapore 2 19 April 2013 500
Singapore 1 19 April 2013 517
Thai-Malaysian 2 19 December 2012 633
เกร็ดภาษา ๔ 09 December 2012 681
คำขยาย ๒ 08 December 2012 674
เกร็ดภาษา ๓ 03 December 2012 734
เกร็ดภาษา ๒ 27 November 2012 605
นี่และนั่น 21 November 2012 747
๖ พันคน 15 November 2012 616
เกร็ดภาษา 15 November 2012 639
มี-ไม่มี 10 November 2012 663
ลักษณะนาม 10 November 2012 1994
การนับ 10 November 2012 722
Brunei 10 November 2012 592
Bahasa Malaysia 2 10 November 2012 1108
Bahasa Malaysia 1 10 November 2012 916
Darussalam 10 November 2012 1074