Bahasa Malaysia 2

ฉบับที่ 3...Bahasa Malaysia


Selamat pagi

ขอขยายความจากตอนที่แล้ว เป็นภาควิธีอ่านออกเสียงนะครับ
คำอ่านส่วนหนึ่ง ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษได้เลย โดยเฉพาะคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ
แต่สำหรับบางคำ อ่านแบบภาษาอังกฤษ ก็ไม่ตรงนัก

ขอคำที่มีในฉบับแรกก่อน อ่านดังนี้ครับ

เช่น Apa Khabar อ่านว่า อา ปา คา บาตร์
ตัว บัร นั้น มีเสียงสะกดด้วย ต เต่า แต่มี ร รัวตามหลังด้วยครับ

Khabar baik ตัวหลัง อ่าน ไบยก์ คล้าย บ๊ายก์ หน่อยๆ

Selamat petang ซือลามัต ปือตัง

tengah hari อ่าน ตึง งะห์ ฮารี

Terima kasih อ่าน เตอ รี มา กา ซิห์ หรือ ตือ รีมา กาเซะห์ ก็ได้ครับ

ฉบับที่แล้วไม่ได้แปลวิเคราะห์บางคำ เช่น terima แปลว่า รับ kasih รัก
แปลตรงๆแบบแยกคำคือ รับความรักจากฉันด้วย
ก็หมายถึงความประทับใจ ที่ได้รับ จึงมอบความรักกลับ สรุป แปลว่า ขอบคุณนะครับ

ชื่อมหาวิทยาลัย University Sains อ่านว่า ซายน์ ไม่อ่าน เซนส์
มาจากคำว่า Science จึงต้อง ออกให้คล้ายภาษาอังกฤษ

University Kebangsaan อำน เกอ บัง ซา อัน ไม่ซาน และ ไม่ ซา อาน นะครับ
หรือจะออก เกอ บัง เซอ อัน ก็ยิ่งไพเราะ ครับ

นี่ออกนอกเรื่องไปกันใหญ่เลย
ครูวิทยาศาตร์สอนภาษาก็เป็นอย่านี้แหละ

ลองออกเสียงนะครับ

kebangsaan.....

sains....

terima kasih.......

selamat petang..... เก่งมากครับ


นิฟาริด