การนับ

ฉบับที่ 5...การนับ

Selamat pagi

ตอนนี้ จะแนะนำว่าด้วยการนับ

ผมนับหลายวันแล้ว ไม่เสร็จซะที เพราะอยู่ไม่ติดบ้านครับ

1 satu อ่าน ซาตู
2 dua ดูวา หรือ ดูวอ หรือ ดูเวอ
3 tiga ตีga ไม่ออก ตีกา ต้องเสียง g เสียง god กับสระอา หรือ ตี เกอ g สระเออ
4 empat อึมปัต
5 lima ลีมา หรือ ลีมือ
6 enam อือนำ ไม่ เอนำ นะครับ
7 tujoh ตู โj ะ ไม่ตูโยะ และ ไม่ตูโจ๊ะด้วยนะครับ เสียง jต้องแบบ job แท้ๆ
8 lapan ลาปัน ตรงๆเลยครับ
9 sembilan ซึมบีลัน ปัตตานีอ่าน ซือมีแล หรือ สะมิแล นั่นแหละครับ
10 sepuluh ซือ ปู ลุฮ หรือ ซือปูโลฮ ออกเสียง ล oh ไม่ซือปูโละ

จำนวนหลักสิบก็แบบไทยๆ เติมตัวเลขข้างหน้า

20 dua puluh
30 tiga puluh
40 empat puluh
70 tujoh puluh ฯลฯ

หลักสิบเอ็ด ใช้ belas บือลัส

11 Sebelas
12 duwa belas
13 tiga belas
15 lima belas
16 enam belas

ข้อสังเกต เฉพาะ หนึ่ง ยุบ satu เป็น se เซอ หรือ ซือ

11 se belas ไม่เป็น satu belas เด็ดขาดครับ เหมือนไม่เป็น สิบหนึ่ง นะครับ
ร้อย พัน ก็แบบเดียวกัน
100 se ratus
300 tiga ratus
450 empat ratus lima puluh
1,000 se ribu
7,600 tujuh ribu enam ratus
8,035 lapan ribu tiga puluh lima

ไม่มีหลักหมื่น
ไม่มีหลักแสน

ใช้ สิบพัน se puluh ribu แทนหมืน
ใช้ ร้อยพัน se ratus ribu แทนแสนครับ

50,000 คือ ห้าสิบหมื่น lima puluh ribu
800,000 คือ แปดร้อยหัน lapan ratus ribu

แล้วขึ้นไปล้าน juta อ่าน ju ตา หรือ ju เตอ
รู้สึกว่า จะเริ่มยุ่งยากแล้วนะครับ

ลองทำการบ้านนะครับ

35

4,200

67,400

และลองสมมุติตัวเลขอื่นๆดูนะครับ

นิฟาริด