เกร็ดภาษา ๒

ฉบับที่ 11...เกร็ดภาษา ๒

เรียนทุกท่านครับ

มี ๒ เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่และเด่นเสมอ สำหรับมุสลิมในสายตาชาวศาสนิกอื่น คือ
มุสลิมไม่กินหมู และ การอนุญาตให้มีมีภรรยา ๔ คน
บางรายไปไกลมากถึงขนาด ต้องมี ๔ คนไปโน่น

อันนี้ทำให้ใกล้ตายมากขึ้น นะครับ

ข้อเท็จจริงคือ ก่อนมีคำสั่งนี้ มุสลิมมีภรรยาได้ไม่จำกัดจำนวน
สังคมไทย จำกัด ให้มีเพียงหนึ่ง ที่เหลือเป็นเมียเก็บ ไม่ใช่เมียจริง นะครับ?

การจำกัดให้มีเพียง ๔ นั้น เป็นคำสั่งที่ออกมาชัดเจน มีในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
โดยบอกให้บุรุษ เลือกสตรี ๑ คน หรือ ๒ คน หรือ ๓ คน หรือ ๔ คน
เป็นภรรยา...บุรุษรีบจบข้อความตรงนี้

ขณะที่มีข้อความตามมาอีก คือ

...but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them)
then only one...

ถ้าคิดว่า ไม่สามารถดูแลให้ดี ให้มีความยุติธรรม มีคุณภาพ
ไม่ก่อปัญหาได้ จงมีพียง ๑ เท่านั้น
นี่เป็นคำสั่งนะครับ

ภรรยาทุกคน ล้วนเป็นภรรยา ไม่งงนะครับ หมายถึงเท่าเทียมกัน

ไม่ใช่อนุภรรยา ไม่ใช่เมียเก็บ ไม่ใช่กิ๊ก
สามีต้องรับผิดชอบ รับภาระ เปิดเผย ชวนออกงานได้ รับไปดินเนอร์ได้
ไม่ต้องหลบซ่อน ไม่ต้องสับหลีกตาราง แต่ต้องบริหารเวลา จัดสรรทรัพยากร
แบ่งเวลาให้ลงตัว

ถามว่า ง่ายมากหรือครับ??....ยังมีอีกหลายตอน ถ้ายังสนใจ และผมยังมีแรง นะครับ

นิฟาริด