คำขยาย ๒

ฉบับที่ 13...คำขยาย ๒

Selamat pagi Thailand

วันนี้ จะขยายต่อในส่วนของคำขยาย มีคำศัพท์ใหม่เข้ามาด้วยครับ

คำขยายที่ใช้นั้น หลักการเหมือนภาษาไทย คือต่อท้ายครับ

เช่น orang muda คนหนุ่ม คนสาว
Sekolah besar โรงเรียนใหญ่
Bilik bersih ห้องสะอาด
Gambacantik รูปภาพสวย อ่านว่า จัน ติก

Ayat panjang ประโยคยาว

คำศัพท์ที่ควรรู้ มี
Tebal หนา Gemuk อ้วน
Kecil เล็ก Kurus ผอม
Nipis บาง Panas ร้อน
Senang ง่าย Tebal หนา อ่านว่า ตือ บาล
Tinggi สูง Sangat มาก ซา งัต

Tidak berapa ไม่เท่าไหร่

Motokar besar รถยนต์คันใหญ่
motokar sangat bersar รถยนต์คันใหญ่มาก
motokar tidak sangat besar รถยนต์คันไม่ใหญ่มาก

Motokar itu besar รถยนต์คันนั้นใหญ่
Buku ini terbal หนังสือเล่มนี้หนา
baju itu nipis เสื้อตัวนั้นบาง

เนื้อหาเริ่มซับซ้อนมากขึ้น สังเกตการเรียงคำ คล้ายภาษาไทยมาก
ค่อยๆเรียนรู้นะครับ

นิฟาริด