Singapore 1

Nifarid Raden Ahmad
สิงคโปร์ ๖ เมย.๕๖

ทีมกองกิจการนักศึกษา มอ.ปัตตานี ร่วมทัศนศึกษาเมืองสิงคโปร์
เมืองที่คนไทยเรียกว่า เมืองลอดช่อง หมายถึงลอดช่องสิงคโปร์ ที่หวานอร่อย
แต่เรากลับหาลอดช่องกินไม่ได้เลย นี่คือความสามารถ ของแม่ครัวไทย
ที่ทำขนมอร่อยๆได้แล้ว ก็ต้องตั้งชื่อให้หรู ให้ไกล ให้คนกินรู้สึกว่า
นี่เป็นของใหม่

เมืองสิงคโปร์ เป็นเมืองใหม่ ประเทศใหม่ แต่สร้างความเจริญ
สร้างความสำเร็จได้มากมาย
ไม่เฉพาะเพียงด้านธุรกิจเท่านั้น ด้านการศึกษาก็มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก
อันดับต้นๆด้วย เขาทำยังไง อันนี้ คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ต้องถอดบทเรียน
ต้องเลือกมาใช้กับเมืองไทยให้ได้

เขาทำอย่างไร?

สิ่งแรกที่ผู้นำทำคือ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้นำคนแรกของสิงคโปร์ ท่านนายกฯลี กวนยู เป็นคนตั้งใจเรียน จึงเรียนเก่ง
เป็นคนขยัน อดทน มั่งมั่น และ ซื่อสัตย์

ผู้นำต้องเก่งและดี
ผู้นำต้องฉลาดและกล้าหาญ
ผู้นำต้องทำเพื่อส่วนรวม
ต้องรักษากฎหมาย รักษากติกาของบ้านเมือง จึงจะนำพาบ้านเมืองรอด

ประชาชนมีความเชื่อมั่น ยุคแรก แม้มีการบังคับมากมาย แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้
ทำให้คนพอใจ อยู่ดีกินดี สง่า มีศักดิ์ศรี ไปไหนก็ได้ทั่วโลก เชิดหน้าได้
ไม่ต้องหลบซ่อน ไม่ต้องก้มหน้า ประกาศชัดว่า ข้าคือ สิงคโปเรียน..

เราคงจะต้องรอ

เพื่อประกาศอย่างห้าวหาญว่า ข้าคือคนไทย..
ข้ามีนายกฯที่ดีที่สุดคนหนึ่ง
ข้ามีนักการเมืองที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง..

จะร่วมเข้าแถวรอกับผมไหมครับ?