Singapore 2

Nifarid Raden Ahmad
สิงคโปร์ ๖ เมย.๕๖(๒)

สิงคโปร์เดิมนั้น เป็นรัฐหนึ่งของมาเลเซีย
มาเลเซียบอกว่า เขาขับออก สิงคโปร์ว่า เขาขอแยกออก
เป็นเรื่องของเขานะครับ

หลังเป็นประเทศ ผู้นำเขาออกกฏต่างๆมากมาย เหมือนบังคับคนสิงคโปร์
มีลูกได้ไม่เกิน ๒ คน ห้ามทิ้งขยะ ทิ้งก็โดนปรับ ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง
ฝืนก็โดนปรับ ห้ามโน่นห้ามนี่มากมาย แต่สุดท้าย เหมือนกับการจัดแถว
ซ้ายหัน ขวาหัน เมื่อเริ่มชิน ก็เกิดความเป็นระเบียบ เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุด
ไม่มีผู้ร้าย ไม่มีการงัดบ้าน ไม่มีการลอบฆ่า ไม่มีมือปืน ไม่มีข้าราชการทุจริต

ไม่มีนักการเมืองโกง เงินทุกบาทจากภาษี ถูกจ่ายกลับไปเพื่อส่วนกลาง เพื่อทุกคน
การศึกษา มีพัฒนาการเรื่อยมา ล่าสุดเขาประกาศวิธีเรียนวิธีสอน เป็นแนว
Teach less, Learn more
เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ครูสอนแบบป้อนความรู้ลดน้อยลง
เด็กทุกคนจะเรียนเป็น ค้นคว้าได้ นำเสนอเก่ง อ่านหนังสือทุกคน
กลายเป็นความยั่งยืนของการเรียนรู้ เรียนตลอดชีวิต พัฒนางานตลอดเวลา
ไม่เน้นท่องจำ แต่จะจำได้เองเมื่อลงมือทำ มีครูเป็นพี่เลี้ยง
ไม่ทิ้งชั้นเรียนเลย

ตรงนี้คือ นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริง

ไม่ใช่นักเรียนเป็นศูนย์ เท่ากับศูนย์ แบบบางประเทศไกลๆโน้น
การสอนวิธีนี้ ต้องฉลาดทั้งครูทั้งเด็ก ครูฉลาด เด็กก็ฉลาด
เด็กฉลาด ครูก็ฉลาด บางช่วงเหมือนเรียนร่วมกัน คิดร่วมกัน
วุฒิภาวะของเด็กจึงสูงตาม ไอคิวและอีคิวสมดุล ไม่ต้องเรียนพิเศษ

ถ้าเด็กคิดเป็น มีต้นแบบที่ดี มีสื่อที่ดี ไม่มอมเมา ไม่เน้นแต่กำไร
เด็กจะไม่บ้าคลั่งดารา นักร้อง นักแสดง ไม่มีเด็กแว้น ไม่มีเด็กติดยา
เขาสร้างคนได้สำเร็จอย่างยิ่ง สิงคโปร์ไม่มีอะไร นอกจากคน

คนสิงคโปร์ครับ
คนที่มีคุณภาพ พร้อมจะทำงานได้ทั่วโลก พร้อมทำงานกับคนเก่งทุกคน

เขาไม่เพียงสร้างคน สร้างพลเมืองที่ดีเท่านั้น
เขายังสร้างผู้นำที่ดี คัดเลือกคนเข้าสู่การเมือง เพื่อเป็นผู้นำรุ่นต่อไป
ล้วนเป็นผู้นำที่ดี มีคุณภาพ เขาทำเพื่อประเทศชาติเขาครับ

เขา..ทำ.. เพื่อ .. ประเทศชาติ..นะครับ