Singapore 4

Nifarid Raden Ahmad
สิงคโปร์ ๖ เมย. ๕๖ (จบ)

ภาพด้านหนึ่งของสิงคโปร์คือ บังคับแทบทุกอย่าง ไม่แคร์ใคร ไม่แคร์คนต่างชาติ

ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ห้ามพกบุหรี่เต็มซองเข้าเมือง ห้ามถ่มน้ำลาย ห้ามทิ้งขยะ
ห้าม ห้าม ห้าม อีกหลายอย่าง
ก่อนหน้าโน้น เคยห้ามพวกฮิปปี้เข้าเมือง ฝรั่งโซ ผมยาว ดูสกปรก เขาไม่ต้อนรับ
นักร้องมีชื่อระดับโลก ทีมีชื่อเสียง มีผลงาน ไปไหนก็ได้ในโลก
แต่ถูกห้ามเข้าสิงคโปร์

เด็กฝรั่งมือบอนคนหนึ่ง ใช้สีสเปรย์พ่นบนผนังสาธารณะ แบบที่อเมริกัน ไทย
และทั่วโลกเขาทำกัน สิงคโปร์จับและจะลงโทษด้วยการโบย
ฝรั่งทั่วโลกที่อ้างว่าเจริญที่สุด มีวัฒนธรรมสูงส่ง สูงกว่าคนเอเซีย
คนอัฟริกา ประณาม
ก่นด่า มองในมุมของเขา

แต่นายก ลี กวนยู เดินหน้า ยืนยัน อ้างว่า เมื่อมีกฎหมาย ก็ต้องลงโทษตามกฎหมาย
นี่คือความเชื่อมั่น ของผู้นำที่กล้า เด็ดเดี่ยว พร้อมทำตามกติกา
พร้อมนำบ้านเมือง
เราคงจะวิพากษ์ว่าเขา ดีหรือไม่ดี คงจะไม่ได้ เขามีมาตรฐานของเขา ต่างจากเรา

ตามผนังต่างๆทั่วสิงคโปร์ ไม่มีภาพเลอะเทอะ สกปรก จากสีสเปรย์เลย

ข่าวร้ายๆในเมืองไทย ที่ตีข่าวแล้วเราเสียหาย แต่เขาได้ประโยชน์ เขาก็ประโคม
จะว่าเขาเลว ก็เลวในมุมเรา แต่ดีในมุมมองเขา เราต้องถือว่า นี่คือเกม
เกมของบ้านเมือง ต้องต่อกร ต้องต่อสู้ ต้องยันกลับ จึงจะถือว่า สู้เพื่อชาติ

ลี กวนยู กลายเป็นต้นแบบของผู้นำ ไม่ให้มีฝ่ายค้าน แต่ไม่มีข่าวเหี้ยมโหด
ผู้นำอเมริกันช่วงหลัง ทุกคน ต้องมาพบพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นหลังรับตำแหน่ง
ผู้นำจีน ยังต้องมาพบ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น อย่างน้อยก็พูดภาษาเดียวกัน

จะดี หรือไม่ดี จะชอบ หรือไม่ชอบ .. เขาก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
ของเอเซีย นะครับ