เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์

 

personnal 60 4 12 2personnal 60 4 12 1