ขอเชิญเข้าร่วม China International College Students’ “Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition

       ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งโครงการเพื่อประกวด ภายใต้กิจกรรม China International College Students “Internet+” Innovation & Entrepreneurship Competition โดย PILC (Promotion Association for Global Youth Innovation Leaders Community) และ Nanchang University เป็นเจ้าภาพการจัดงานฯ และให้การสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน

       ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อผ่านคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัด และส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pilcchina.org/