ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการภายใต้ กิจกรรม PSU Young Global Affairs and Corporate Communication (PSU Young GACC)

       ขอเชิญคณาจารย์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรม PSU Young Global Affairs and Corporate Communication (PSU Young GACC) ภายใต้โครงการ Reinventing University Project -- 2565 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวทูต ให้มีโอกาสเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำ บทบาทการเป็นพลเมืองโลก Sustainable Development Goals (SDGs) และทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ให้แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

       มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกโครงการทั้งหมด 4 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท

       โดยมีรายละเอียดดังประกาศข้างท้ายนี้ ทั้งนี้สามารถจัดทำและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://psugrowglobal.psu.ac.th/gacc/index.html 

Important Date

ส่งข้อเสนอโครงการ: วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลโครงการ: วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

Attachments:
Download this file (PSU Young GACC.pdf)PSU Young GACC.pdf[ ]2217 kB