ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development (YICMG)

      Fudan University (FDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งโครงการเพื่อประกวดในงาน Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development (YICMG)  ในหัวข้อ Public health And Medical Care

      โดยโครงการดังกล่าว เป็นการประกวดโครงการที่นำเสนอถึงนวัตกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาในลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้หัวข้อต่างๆ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (Final Competition) จะได้ร่วมแข่งขันประกวดโครงการ ในระดับนานาชาติ ร่วมกับเยาวชน นักศึกษาจากประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ

      ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ได้จากเอกสารข้างท้ายนี้ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มสมัคร ผ่านคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัด ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565